ARGE

“Rekabetçi olabilme ve ekonomik büyüme ile bunları sürekli kılabilmenin önkoşulu, çağdaş araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle mümkündür.”

Ürünlere ve süreçlere yönelik Ar-Ge çalışmalarımız aşağıda özetlenmiştir:

 • Yeni ve Fonksiyonel Ürün Geliştirme
 • Yeni ve Fonksiyonel Ambalaj Geliştirme
 • Alternatif Hammadde Bulma
 • Yeni ve Ürün Performansını Arttırıcı Proses Araştırma ve Uygulama
 • Maliyet Düşürme ve Proses Yeteneğini Arttırma
 • Ürün-Ambalaj Prototip Hazırlama
 • Ürün Ambalaj Pilot (Deneme) Üretimi
 • Yaşlandırma ve Performans Testleri
 • Ürün/Hammadde/Ambalaj Spesifikasyonları
 • Ürün Reçeteleri
 • Analiz Metodları

Ar-Ge faaliyetleri sadece ürünlerin ve süreçlerin tasarımlarında değil, aynı zamanda işgücü yönetimi, satış ve pazarlama, planlama, dağıtım ve maliyet-finans konularında da uygulanır. İş ve destek süreçlerimize yönelik Ar-Ge çalışmalarımızda konu ile ilgili uzmanlardan oluşan takımlar oluşturulur ve süreçlerle ile ilgili verimlilikte, etkinlikte, hızda ve rekabetçilikte artış sağlamaya yönelik temel araştırmalar ve uygulamalı geliştirme çalışmaları yapılır.